Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 757. Vahekohtu otsuse täidetavaks tunnistamise erisused

(1) Koos vahekohtu otsuse täidetavaks tunnistamise avaldusega tuleb esitada ka vahekohtu otsus või selle tõestatud ärakiri ja vahekohtu kokkulepe.

(2) Määrus, millega vahekohtu otsus tunnistatakse täidetavaks, kuulub viivitamatule täitmisele.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse ka välisriigi vahekohtute otsustele.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid