Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 538. Kohtumäärus

(1) Isiku kinnisesse asutusse paigutamise määruses märgitakse:

1) isik, kes kinnisesse asutusse paigutatakse;

2) kinnisesse asutusse paigutamise abinõu kirjeldus;

3) kinnisesse asutusse paigutamise tähtaeg;

4) määruse peale määruskaebuse esitamise võimaluse selgitus.

(2) Isikut ei või kinnisesse asutusse paigutada kauemaks kui üheks aastaks määruse tegemisest arvates, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid