Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 715. Teadete kättetoimetatuks lugemine

(1) Kui poole või teadet vastu võtma õigustatud isiku tegutsemis-, elu- või asukoht ei ole teada, loetakse teade poolele kättetoimetatuks päevast, mil pool või teadet vastu võtma õigustatud isik oleks selle kätte saanud tavalise kättetoimetamise korral tähitud kirjaga või muul saabumist tõendaval viisil tema viimati teadaoleval aadressil.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata teadete kättetoimetamisele kohtumenetluses.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid