Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 520. Piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkoste seadmise menetluses esindaja määramine

(1) Kohus määrab eestkoste seadmise menetluseks piiratud teovõimega täisealisele isikule esindaja, kui see on isiku huvides vajalik.

(2) Kohus määrab isikule esindaja eelkõige, kui teda ei esinda tsiviilkohtumenetlusteovõimeline isik ja kui:

1) kohus ei pea isikut ennast menetluses ära kuulama;

2) eestkoste kavatsetakse seada isiku kõigi või enamuse tema asjade ajamiseks;

3) eestkostja pädevust laiendatakse;

4) menetluse esemeks on eestkostja nõusoleku andmine isiku steriliseerimiseks.

(3) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(4) Esindaja peab muu hulgas isikuga, kellele eestkoste seadmist menetletakse, isiklikult kohtuma ja ta ära kuulama kohtuniku juuresolekuta.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid