Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 595. Kohtuniku ja kohtunikuabi pädevus

(1) Kohtu peetavasse registrisse teeb kandeid ja registri pidamise alaseid määruseid, sealhulgas trahvimääruseid, kohtunik või kohtunikuabi.

(2) Kohtunikuabi peab määruse või kande tegemise andma pädevale kohtunikule, kui:

1) tuleb rakendada teise riigi õigust;

11) tuleb kohandada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 650/2012 alusel välisriigi asjaõigust;

[RT I, 10.03.2016, 2 – jõust. 20.03.2016] 

2) ta soovib kõrvale kalduda talle teadaolevast kohtuniku seisukohast;

3) avalduse läbivaatamisel ilmnevad õiguslikud raskused;

4) tema arvates on kohaldamisele kuuluv säte vastuolus põhiseadusega või Euroopa Liidu õigusega;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

5) otsustatakse juriidilise isiku sundlõpetamine, likvideerimise läbiviimine või likvideerijate määramine;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

6) muul seaduses sätestatud juhul.

(3) Kohtunik võib määruse või kande tegemise anda tagasi kohtunikuabile. Sel juhul on kohtunikuabi seotud kohtuniku seisukohaga.

(4) Kohtunikuabi taandamisele kohaldatakse käesolevas seadustikus kohtuniku taandamise kohta sätestatut.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid