Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 557. Kohtumäärus

(1) Kohus määrab alaealisele eestkostja määrusega.

(2) Määruses märgitakse:

1) isik, kellele eestkostja määratakse;

2) eestkostjaks määratud isik või asutus;

3) eestkostja ülesanded;

4) kas ja milliseid tehinguid võib alaealine teha eestkostja nõusolekuta.

(21) Määruses märgitakse, et eestkoste seatakse alaealise täisealiseks saamiseni, kui kohus ei määra eestkostjat lühemaks ajaks.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(3) Eestkoste seadmise määrus annab eestkostjale eestkostetava esindamise õiguse.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid