Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 703. Teistmise piirangud

(1) Teistmine ei ole lubatud nende kohtumääruste suhtes, mille peale ei saa käesoleva seadustiku kohaselt edasi kaevata.

(2) Teistmine ei ole lubatud, kui menetlusosalisel oli võimalik tugineda teistmist võimaldavatele asjaoludele varasemas menetluses, eelkõige vastuväite või kaebusega, samuti kui vastuväide või kaebus jäi rahuldamata.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(3) Teistmisavaldust ei või samadele asjaoludele tuginedes esitada korduvalt.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid