Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 627. Välisriigi muude täitedokumentide tunnustamine

(1) Käesolevas peatükis sätestatut kohaldatakse vastavalt välisriigis notariaalselt tõestatud või muu avaliku täitedokumendi tunnustamisele ja täitmisele, kui käesolevas paragrahvis sätestatust ei tulene teisiti.

(2) Välisriigis koostatud avalikku dokumenti tunnustatakse Eestis täitedokumendina, kui see:

1) vastab vormiliselt Eestis koostatud kohesele sundtäitmisele kuuluvale täitedokumendile ja

2) kuulub sundtäitmisele koostamise riigis ja

3) ei ole vastuolus Eesti avaliku korraga.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid