Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 607. Äriühingu osanikele ja aktsionäridele hüvitise suuruse määramine

(1) Käesolevas peatükis sätestatut kohaldatakse äriühingu osanikele ja aktsionäridele äriseadustiku § 3638 lõikes 3, § 398 lõikes 3, § 404 lõikes 1, § 441 lõikes 3, § 448 lõikes 1, § 481 lõikes 3 ja § 488 lõikes 1 nimetatud hüvitise suuruse määramiseks.

(2) Käesolevas peatükis sätestatut kohaldatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu aktsionäridele, osanikele või võlausaldajatele finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduses või krediidiasutuste seaduses sätestatud hüvitise määramisel.

[RT I, 19.03.2015, 3 – jõust. 29.03.2015] 


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid