Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 603. Nõuded määratavatele isikutele

(1) Kohus võib käesoleva seadustiku §-s 602 nimetatud ametisse määrata iga isiku, kes vastab seaduses nimetatud nõuetele ning on kohtu hinnangul võimeline oma ülesandeid vajalikul tasemel täitma.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(2) Likvideerijaks võib kohus nimetada muu hulgas pankrotihalduri.

(3) Isiku määramiseks on vajalik tema nõusolek.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid