Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Kaante vahele on lõpuks saanud tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) [1] kommentaari viimane, kolmas osa. Seega on mitu aastat kestnud intensiivne töö lõpule jõudnud, küll aga ei ole seadus ise “valmis saanud”, sest pärast esimese ja teise raamatu ilmumist on nii TsMS kui ka kommentaarides viidatud seadusi juba muudetud. Kindlasti tehakse seda ka edaspidi, samamoodi täieneb Riigikohtu ulatuslik praktika menetlusküsimustes. Paratamatult ei ole võimalik selle kõige üle järge pidada, samas on olulised põhimõtted siiski jäänud suuresti muutumatuks, mis annab põhjust loota, et raamatus kirjutatu on aktuaalne veel ka aastate pärast. Raamatus on seadusi ja Riigikohtu praktikat kasutatud 1. märtsi 2018. a seisuga.

Ka kolmanda raamatu ettevalmistamisel osales suur hulk oma valdkonna Eesti parimaid spetsialiste, mh ka kohtunikke ja advokaate. Kogenud ja tunnustatud autorite kõrval on siingi autorite nimekirjas noored inimesed, kellest loodame meie õigusteaduse homset päeva. Kommentaari suunitlus on olnud ühendada teoreetiliselt kõrgel tasemel läbitöötatuse aste praktiliste juhiste ja suunistega normide tõlgendamisel ja rakendamisel.

Kolmas raamat sisaldab praktikas olulist hagita menetluse sätete kommentaari, kommentaare edasikaebemenetluse kohta ringkonna- ja Riigikohtus, samuti ka vahekohtumenetluse kommentaare. Kommentaarid on struktureeritud samuti kui esimeses kahes raamatus. Lisaks sisaldab kolmas raamat kõigi raamatute ühist märksõnastikku.

Aitäh kõigile, kes raamatute kokkupanemisel on abistanud.

Villu Kõve
Inga Järvekülg
Jaanus Ots
Maarja Torga


Koostajad
  • Villu Kõve
  • Inga Järvekülg
  • Jaanus Ots
  • Maarja Torga
Raamatu ilmumisaeg
  • 2018