Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 710. Teistmisavalduse lahendamine

(1) Kui Riigikohus leiab, et teistmisavaldus on põhjendatud, tühistab ta määrusega kohtulahendi ja saadab asja uueks läbivaatamiseks sellesse alama astme kohtusse, kus kohtulahend oli tehtud. Kui asjaolud on selged, muudab Riigikohus alama astme kohtu lahendi või tühistab alama astme kohtu lahendi ja teeb uue otsuse või määruse.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(2) Menetlusosalistele edastatakse otsuse või määruse ärakiri.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(3) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(4) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid