Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 750. Vahekohtu otsuse parandamine ja täiendamine ning otsuse selgitamine

(1) Vahekohus võib poole avalduse alusel:

1) parandada vahekohtu otsuses esinevad arvutus-, kirja- ja muud sarnased vead;

2) selgitada otsust taotletavas osas;

3) teha täiendava otsuse nõude kohta, mis küll vahekohtumenetluses esitati, aga mida otsuses ei ole lahendatud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse võib esitada otsuse kättetoimetamisest alates 30 päeva jooksul, kui pooled ei ole kokku leppinud teist tähtaega.

(3) Vahekohus saadab otsuse täiendamise või selgitamise taotluse teadmiseks ka teisele poolele.

(4) Vahekohus teeb esialgse otsuse parandamise või selgitamise osas 30 päeva jooksul, täiendamise osas 60 päeva jooksul avalduse saamisest alates.

(5) Vahekohus võib otsust parandada ka poole avalduseta.

(6) Vahekohtu otsuse parandamisele, selgitamisele ja täiendamisele kohaldatakse vahekohtu otsuse vormi ja sisu kohta sätestatut.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid