Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 675. Menetlusdokumentide väljanõudmine

(1) Kui kassatsioonkaebus on Riigikohtule esitatud, nõuab Riigikohus asja menetlenud ringkonnakohtult viivitamata, et see edastaks Riigikohtule toimiku ja elektrooniliselt kohtulahendi. Ringkonnakohus saadab toimiku ja kohtulahendi viivitamata pärast üleandmisnõude saamist Riigikohtule. Kohtulahendi edastamist ei nõuta, kui lahend on kättesaadav kohtu infosüsteemi vahendusel.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(2) Pärast kassatsioonimenetluse lõpetamist tagastab Riigikohus toimiku viivitamata vastavasse kohtusse.

[RT I, 21.05.2014, 1 – jõust. 01.01.2015]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid