Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 528. Eestkostja ülesannete ringi laiendamine ja eestkostja ametiaja pikendamine

(1) Eestkostja ülesannete ringi muutmisele ja uue eestkostja määramisele, samuti eestkostja ametiaja pikendamisele kohaldatakse eestkostja määramise kohta sätestatut.

(2) Eestkostja ülesannete muutmisel, uue eestkostja määramisel või eestkostja ametiaja pikendamisel ei pea uut ekspertiisi tegema ega eestkostetavale menetluseks esindajat määrama, kui:

1) eestkostja ülesandeid oluliselt ei laiendata või

2) eestkoste määramise aluseks olevast ekspertiisist on möödunud vähem kui viis aastat.

[RT I, 04.07.2012, 1 – jõust. 01.08.2012]

(3) [Kehtetu – RT I, 23.02.2011, 1 – jõust. 01.09.2011]

(4) Eestkostja ametiaja pikendamisel ei pea eestkostetavale ekspertiisi tegema, kui eestkostetava ärakuulamisest ja tema tervislikku seisundit kajastavatest dokumentidest ilmneb, et eestkoste vajadus ei ole ära langenud.

[RT I, 04.07.2012, 1 – jõust. 01.08.2012]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid