Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 4881. Menetluse lõpetamine võla tasumise korral

[RT I 2006, 61, 457 – jõust. 01.01.2007]

(1) Kui avaldaja kinnitab kohtule esitatud kirjalikus avalduses, et võlgnik on võla tasunud, lõpetab kohus määrusega maksekäsu kiirmenetluse. Avaldaja võib avalduse kohtule esitada kuni maksekäsu tegemiseni.

[RT I 2006, 61, 457 – jõust. 01.01.2007]

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse peale ei saa esitada määruskaebust.

[RT I 2009, 67, 460 – jõust. 01.01.2010]

(2) [Kehtetu – RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid