Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 592. Registripidamise kord

(1) Registripidamise kord sätestatakse seaduses. Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada tehnilisi ja korralduslikke nõudeid registripidamisele ja kannete tegemisele.

(2) Kohtu peetavatele registritele ja nende pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.

[RK s 24.01.2007 jõust. 25.02.2007 – RT I 2007, 12, 66]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid