Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 496. Maksekäsk

(1) Kui võlgnik ettenähtud tähtaja jooksul elatisnõude kohta vastuväidet ei esita või kui ta esitab vastuväite, mida maksekäsu kiirmenetluses ei saa esitada, või kui vastuväide on põhistamata, teeb kohus määrusena maksekäsu, milles kohustab võlgnikku elatist määratud suuruses tasuma.

(2) [Kehtetu – RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]

(3) Määruses tuleb märkida ka avaldaja õigus nõuda edaspidi elatise muutmist hagiga.

[RT I 2006, 61, 457 – jõust. 01.01.2007]

(4) Elatisnõudega maksekäsu peale võib võlgnik esitada 15 päeva jooksul, maksekäsu välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul alates maksekäsu kättetoimetamisest määruskaebuse. Elatisnõudega maksekäsu peale määruskaebuse esitamisele ja selle lahendamisele kohaldatakse maksekäsu kohta üldiselt sätestatut.

[RT I 2009, 68, 463 – jõust. 10.01.2010]

(5) [Kehtetu – RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid