Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 492. Maksekäsu kiirmenetluse avaldus

Lapse elatisnõudes toimuva maksekäsu kiirmenetluse avalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:

1) poolte ja nende esindajate andmed;

2) kohtu andmed, kuhu avaldus esitatakse;

3) lapse sünniaeg;

4) aeg, millest alates elatist nõutakse;

5) [kehtetu – RT I 2005, 39, 308 – jõust. 01.01.2006]

6) nõutava elatise suurus;

7) lapse sünniakti või sünnitunnistuse andmed ja kinnitus, et võlgnik on lapse vanemana lapse sünniakti kantud;

[RT I 2008, 28, 180 – jõust. 15.07.2008]

8) kinnitus, et võlgnik ei osale lapse ülalpidamises;

[RT I 2006, 61, 457 – jõust. 01.01.2007]

9) kinnitus, et maksekäsu kiirmenetluseks ei ole seaduslikku takistust.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid