Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 629. Juriidilise isiku sundlõpetamine

(1) Kohus algatab juriidilise isiku sundlõpetamise selleks õigustatud isiku või asutuse avalduse alusel või omal algatusel.

(2) Enne sundlõpetamist kuulab kohus võimaluse korral ära juriidilise isiku juhtorganite liikmed.

(3) Sundlõpetamise määruses määrab kohus ka juriidilisele isikule likvideerijad, järgides käesoleva seadustiku §-des 602–606 sätestatut.

(4) Sundlõpetamise määrus kehtib ja kuulub täitmisele alates jõustumisest.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(5) Sundlõpetamise määruse peale võivad avaldaja ja juriidiline isik esitada määruskaebuse.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid