Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 678. Kassatsioonkaebuse vastus

(1) Vastustaja peab esitatud kassatsioonkaebusele kohtule kirjalikult vastama.

(2) Kassatsioonkaebuse vastuses peab vastustaja teatama muu hulgas:

1) kas on mõni kassatsioonkaebuse menetlemist takistav puudus;

2) kas kassatsioonkaebus tuleks võtta menetlusse;

3) kas vastustaja peab kaebust õigeks või vaidleb sellele vastu;

4) vastuväited kaebuse nõudmiste ja põhjenduste kohta ning asjaolud, millele vastustaja tugineb.

(3) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(4) [Kehtetu – RT I, 19.03.2015, 1 – jõust. 29.03.2015]

(5) Vastuse ja menetlusosalise muu seisukoha kaebuse suhtes edastab Riigikohus teistele menetlusosalistele koos vastusele või seisukohale lisatud dokumentide ärakirjadega.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid