Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 5571. Alaealise isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamine

(1) 16–17-aastase isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamisele kohaldatakse piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise sätteid. Eestkostjat valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamisel ei määrata.

(2) Kohus otsustab alaealise isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamise omal algatusel või valla- või linnavalitsuse, eestkostja või huvitatud isiku avalduse alusel.

[RT I, 22.01.2016, 7 – jõust. 01.02.2016]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid