Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 718. Vahekohtu kokkuleppe kehtivus

(1) Vahekohtu kokkuleppe ese võib olla varaline nõue. Vahekohtu kokkulepe mittevaralise nõude kohta kehtib üksnes juhul, kui pooled võivad vaidluse eseme suhtes sõlmida kompromissi.

(2) Vahekohtu kokkulepe on tühine, kui selle ese on:

1) Eestis asuva eluruumi üürilepingu kehtivuse ja ülesütlemise ning eluruumi vabastamise vaidlus;

2) töölepingu lõpetamise vaidlus;

3) tarbijakrediidilepingust tulenev vaidlus.

[RT I, 12.03.2015, 5 – jõust. 01.07.2015]

(3) Avalik-õiguslik varaline nõue võib olla vahekohtu kokkuleppe ese, kui pooled võivad sõlmida vaidluseseme kohta halduslepingu.

(4) Seaduses võib olla kehtestatud teatud liiki vaidluste vahekohtule lahendada andmise keeld või piirang.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid