Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 6291. Asjaõiguse kohandamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 650/2012

(1) Kohus algatab välisriigi asjaõiguse kohandamise menetluse selleks õigustatud isiku avalduse alusel.

(2) Kohus kuulab avaldaja vajaduse korral ära.

(3) Kohus märgib asjaõiguse kohandamise määruses, kas Eesti seadused näevad ette kohandatava välisriigi asjaõigusega samaväärse asjaõiguse. Kui samaväärne asjaõigus on olemas, märgib kohus selle määruses.

(4) Kui asjaõiguse kohandamise määruse täitmiseks tuleb avaldajal pöörduda mittekohtuliku registri pidaja või muu isiku või asutuse poole, tuleb seda käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud määruses märkida.

(5) Määruse peale võib avaldaja esitada määruskaebuse.

[RT I, 10.03.2016, 2 – jõust. 20.03.2016]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid