Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 699. Määruskaebuse sisu

(1) Määruskaebuses tuleb muu hulgas märkida:

1) määruse teinud kohtu nimetus, määruse kuupäev ja tsiviilasja number;

2) mille kohta või kelle suhtes määrus tehti;

3) määruskaebuse esitaja selgelt väljendatud taotlus, näidates seejuures ära, millises ulatuses määruskaebuse esitaja ringkonnakohtu määrust vaidlustab ning missugust Riigikohtu lahendit määruskaebuse esitaja taotleb;

4) määruskaebuse põhjendus.

(2) Määruskaebuse põhjenduses tuleb muu hulgas märkida:

1) faktilised ja õiguslikud väited nende asjaolude kohta, millest tuleneb õigusrikkumine määruse tegemisel ning milles rikkumine seisneb;

2) viide tõenditele, millega soovitakse iga faktilist väidet tõendada.

(3) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid