Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 574. Isikute ärakuulamine

(1) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(2) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(3) [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(4) Kui alaealine ärakuulamisele mõjuva põhjuseta ei ilmu, jätab kohus avalduse läbi vaatamata.

(5) Kohus küsib menetluses alaealise seaduslike esindajate seisukohta. Alaealise taotlusel tuleb võimaldada seisukoha andmist ka muule alaealise lähedasele isikule, kui see ei venita oluliselt menetlust.

(6) Kui teovõime laiendamist taotletakse abiellumiseks, kuulab kohus isiklikult ära ka isiku, kellega alaealine abielluda soovib.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid