Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 503. Määruskaebuse esitamine

(1) Välistusmääruse peale võib huvitatud isik esitada määruskaebuse kolme kuu jooksul alates välistusmääruse avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(2) Määruskaebus võib tugineda üksnes sellele, et:

1) välistusmäärus tehti juhul, kui seaduse kohaselt ei olnud üleskutsemenetlus lubatud;

2) üleskutset ei avaldatud või seda ei avaldatud seaduses ettenähtud viisil;

3) ei ole järgitud üleskutse avaldamise tähtaega;

4) välistusmääruse teinud kohtunik või kohtunikuabi oleks pidanud ennast asjas taandama;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

5) välistusmäärust tehes ei ole arvestatud esitatud nõude või muu õigusega.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid