Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 597. Kande tegemine

(1) Kandemäärus täidetakse ja kanne tehakse viivitamata, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Kandemäärus, millega avaldus jäetakse rahuldamata, toimetatakse avaldajale kätte.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

(3) Kandemäärus, millega avaldus rahuldatakse, edastatakse avaldajale valdkonna eest vastutava ministri määruses ettenähtud viisil.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 

(4) Kui avalduseta kandemääruse alusel tehakse kanne, toimetatakse määrus kätte isikutele, kelle või kelle vara kohta kanne tehakse.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009] 


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid