Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 4893. Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteem

(1) Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteem on maksekäsu kiirmenetluses menetlusandmete ja isikuandmete töötlemiseks peetav riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on:

1) tagada ülevaade kohtu menetluses olevatest maksekäsu kiirmenetlustest;

2) kajastada andmeid maksekäsu kiirmenetluse käigus tehtud toimingute kohta;

3) võimaldada maksekäsuosakonna töö korraldamist;

4) tagada õiguspoliitiliste otsustuste tegemiseks vajaliku kohtustatistika kogumine;

5) võimaldada andmete ja dokumentide elektroonilist vastuvõtmist ja edastamist.

(2) Andmekogusse kantakse:

1) andmed menetluses olevate ja lõpetatud maksekäsu kiirmenetluste kohta:

2) andmed menetluse käigus tehtud toimingute kohta;

3) kõik menetlusdokumendid;

4) andmed menetleja ja menetlusosalise kohta.

(3) Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(4) Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi vastutav töötleja on Justiitsministeerium ning volitatud töötlejad on maksekäsu kiirmenetlust läbi viivad kohtud.

(5) Valdkonna eest vastutav minister võib anda määrusi maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi tegevuse korraldamiseks.

[RT I, 21.05.2014, 1 – jõust. 31.05.2014]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid