Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 504. Hüpoteegipidaja õiguse välistamine

(1) Hüpoteegiga koormatud kinnisasja või laeva omanik või registerpandiga koormatud pandieseme omaja võib esitada avalduse teadmata hüpoteegipidaja õiguste välistamiseks asjaõigusseaduse § 331 või laeva asjaõigusseaduse § 59 järgi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldaja peab enne menetluse algatamist põhistama, et püüdlustest hoolimata ei ole tal õnnestunud välja selgitada, kes on hüpoteegi- või registerpandi pidaja või nende õigusjärglane või kas hüpoteegi- või registerpandi pidaja õigusi on kohtulahendiga juba tunnustatud.

(3) Avaldaja peab hüpoteegiga või registerpandiga tagatud nõude rahuldamiseks enne menetluse algatamist hoiustama selleks ettenähtud kontol hüpoteegisumma.

[RT I, 31.01.2014, 6 – jõust. 01.04.2014]

(4) Üleskutses tuleb hüpoteegi- või registerpandi pidajat hoiatada, et pärast hüpoteegi- või registerpandisumma hoiustamist ei rahuldata tema nõuet kinnisasjast, laevast või registerpandiga tagatud esemest, vaid hoiustatud summast, ja tema õigus sellele lõpeb, kui ta ei ole endast välistusmääruse tegemisest alates viie aasta jooksul hoiustamiskohta teatanud.

[RT I 2009, 30, 178 – jõust. 01.10.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid