Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 499. Üleskutsemenetluse algatamine

(1) Kohus algatab üleskutsemenetluse üksnes põhistatud avalduse alusel. Kohus algatab üleskutsemenetluse üleskutsemäärusega, kui avalduse esitamine on lubatav.

(2) Üleskutsemääruses märgitakse vähemalt:

1) kohtu nimetus;

2) avaldaja andmed;

3) üleskutse puudutatud isikutele teatada kohtule nõuetest või muudest õigustest kohtu määratud ajaks;

4) nõudest või õigusest teatamata jätmise tagajärjed.

(3) Kohus võib ühendada mitu samaliigilist üleskutsemenetlust.

(4) Menetluse algatamisest keeldumise määruse peale võib avaldaja esitada määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta ei saa Riigikohtule edasi kaevata.

(5) Üleskutsemenetluse läbiviimiseks on pädev ka kohtunikuabi.

[RT I 2005, 39, 308 – jõust. 01.01.2006]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid