Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 526. Eestkostja määramine

(1) Kohus määrab piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määrusega.

(2) Määruses märgitakse:

1) isik, kellele eestkostja määratakse;

2) eestkostjaks määratud isik või asutus;

3) eestkostja ülesanded;

4) kas ja milliseid tehinguid võib piiratud teovõimega isik teha eestkostja nõusolekuta;

5) aeg, millal kohus hiljemalt otsustab eestkoste lõpetamise või pikendamise.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 5 nimetatud aeg ei või olla pikem kui viis aastat määruse tegemisest alates.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(4) Eestkoste seadmise määrus annab eestkostjale eestkostetava esindamise õiguse.

(5) Kui kohus seab eestkoste eestkostetava kõigi asjade ajamiseks või kui eestkostja ülesannete ringi selliselt laiendatakse, loetakse lisaks, et eestkostetav on tunnistatud valimisõiguse osas teovõimetuks ja ta kaotab hääleõiguse.

[RT I, 22.01.2016, 7 – jõust. 01.02.2016]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid