Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 6192. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 rakendamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 artikli 5 lõikes 1 ja artikli 14 lõikes 1 nimetatud tõendi väljastab maakohus, kes abinõu määras. Kohus toimetab tõendi ohustavale isikule kätte ja edastab selle ohustatud isikule.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 punktis a nimetatud juhul võib tõendi väljastanud kohus parandada tõendi samadel alustel ja samas korras Eesti kohtulahenditega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 punktis b nimetatud juhul võib tõendi väljastanud maakohus tõendi ohustatud isiku või ohustaja avalduse alusel tühistada. Tõendi tühistamise või sellest keeldumise määruse peale võib esitada määruskaebuse.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse artikli 16 lõike 1 alusel aktsepteeritakse Eestis ja võetakse määruse artikli 4 lõike 2 kohaselt täitmisele eesti või inglise keeles koostatud või eesti või inglise keelde tõlgitud dokumente.

[RT I, 31.12.2014, 1 – jõust. 10.01.2015] 


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid