Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 669. Menetlusõiguse normi oluline rikkumine

(1) Ringkonnakohus on otsuse tegemisel rikkunud oluliselt menetlusõiguse normi, kui ilmneb vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:

1) on rikutud õigusliku ärakuulamise või menetluse avalikkuse põhimõtet;

2) kohtulahend on tehtud isiku suhtes, keda ei kutsutud kohtusse seaduse kohaselt;

3) asja on lahendanud ebaseaduslik kohtukoosseis, muu hulgas kohtukoosseis, kuhu kuulunud kohtunik oleks pidanud ennast taandama;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

4) pool ei olnud menetluses seaduse kohaselt esindatud ja pool ei ole enda esindamist menetluses heaks kiitnud;

5) otsus on olulises ulatuses jäetud põhjendamata.

(2) Riigikohus võib lugeda menetlusõiguse normi oluliseks rikkumiseks ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata rikkumise kui rikkumine võis mõjutada asja lahendamise tulemust ringkonnakohtus.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid