Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 677. Menetlusosalistele kassatsioonkaebusest teatamine

(1) Pärast nõuetekohase kassatsioonkaebuse saamist teatab Riigikohus sellest viivitamata teistele menetlusosalistele ja toimetab kassatsioonkaebuse ärakirja koos lisadega neile kätte.

(2) Vastustajale teeb Riigikohus teatavaks järgmised asjaolud:

1) kassatsioonkaebuse kohtusse saabumise aeg;

2) vastustaja kohustus kassatsioonkaebusele kohtu määratud tähtajaks kirjalikult vastata;

21) vastustaja õigus esitada vastukassatsioonkaebus;

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

3) mida vastus peab sisaldama.

(3) Teistele menetlusosalistele teatab Riigikohus kassatsioonkaebuse kohtusse saabumise aja ja selgitab neile õigust esitada kassatsioonkaebuse suhtes oma seisukoht kohtu määratud tähtaja jooksul.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(4) Kassatsioonkaebuse menetlusosalisele kättetoimetamisel teeb kohus talle teatavaks, kas ja milliseid taotlusi saab menetlusosaline esitada, et ta saab muid menetlustoiminguid teha üksnes vandeadvokaadi vahendusel ning et menetlustoiminguid, mis ei ole tehtud vandeadvokaadi vahendusel, kassatsioonkaebuse lahendamisel ei arvestata.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

(5) Käesoleva seadustiku § 679 lõikes 2 sätestatud juhul ei edastata kassatsioonkaebust teistele menetlusosalistele ega küsita neilt vastust enne kaebuse menetlusse võtmise lahendamist.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid