Tsiviilkohtumenetluse seadustik III

Ava otsing

§ 636. Toimiku väljanõudmine

(1) Ringkonnakohus nõuab asja menetlenud esimese astme kohtult viivitamata pärast apellatsioonkaebuse kohtule saabumist välja asja toimiku. Esimese astme kohtu kantselei saadab nõutud toimiku viivitamata pärast üleandmisnõude saamist ringkonnakohtule. Samuti saadab esimese astme kohus ringkonnakohtule viivitamata elektrooniliselt kohtulahendi, välja arvatud, kui see on kättesaadav kohtuinfosüsteemi vahendusel.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009]

2) Pärast apellatsioonimenetluse lõpetamist saadetakse toimik viivitamata esimese astme kohtule tagasi, välja arvatud juhul, kui see tuleb edasi saata Riigikohtule.

[RT I, 21.05.2014, 1 – jõust. 01.01.2015]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid